Instituce pro podporu podnikání

V České republice fungují vládní a nevládní instituce pro podporu malých a středních podnikatelů. Známá je instituce CzechInvest, CzechTrade nebo Hospodářská komora ČR.

19. října 2023

V České republice fungují instituce pro podporu podnikání. Jejich úkolem je přispívat k rozvoji malých, středních a začínajících podnikatelů, vytvářet pro jejich podnikání vhodnou podnikatelskou infrastrukturu a podporovat je v inovativní činnosti. Tyto instituce vznikly již v devadesátých letech 20. století a pomáhají podnikatelům prosadit se mezi konkurenčními firmami.


Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

ČMRZB je rozvojovou bankou České republiky a napomáhá rozvoji podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky. To probíhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády ČR a regionů. ČMRZB podporuje malé a střední podnikatele tím způsobem, že jim poskytuje úvěry za zvýhodněných podmínek a nabízí jim doplňkové bankovní služby. Pobočky banky sídlí v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni a Českých Budějovicích.

CzechInvest

Státní příspěvková organizace CzechInvest spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Výraznou měrou přispívá k rozvoji podnikání a dojednává tuzemské a zahraniční investice z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. V jejím hledáčku jsou zejména malí, střední a začínající podnikatelé (start-apy). V zahraničí se výraznou měrou zasluhuje o propagaci ČR jako o vhodné lokalitě pro investování. Nadřízeným orgánům následně předkládá žádosti o investiční pobídky.

CzechTrade

Organizace CzechTrade je pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. Prosazuje a upevňuje pozici českých firem, které exportují do zahraničí. Zpracovává informace o zahraničním trhu a podporuje české podnikatele v jejich zahraničních aktivitách.

RPIC a BIC

Regionální poradenská a informační centra (RPIC) a Podnikatelská a inovační centra (BIC) podporuje Ministerstvo spravedlnosti. RPIC slouží podnikatelům k úvodní konzultaci a při zpracování podnikatelských plánů. BIC nabízí technické a technologické poradenství a pomáhá při realizaci výsledků průzkumů.

Národní vzdělávací fond

Národní vzdělávací fond je organizací založenou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Jejím úkolem je podporovat celoživotní vzdělávání a zvýšit kvalitu a efektivnost lidských zdrojů.

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Příspěvkovou organizaci Centrum pro regionální rozvoj ČR řídí Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem této organizace je posilovat regionální politiku, přispívat k zahraniční spolupráci a využívat programy a projekty Evropské unie.

Nevládní organizace pro podporu podnikání

Mezi nevládní organizace podporující podnikání patří: