Půjčku se nevyplácí nesplácet – co může nastat?

Sjednali jste si několik půjček a dostali jste se do platební neschopnosti? Většina lidí své potíže řeší ihned, ale jsou i tací, kteří před svými problémy zavírají oči a úvěry nesplácí. Tím se však jejich špatná situace nevyřeší a mohou se dostat do vážných existenčních potíží.

Vystavují se riziku exekuce, negativním záznamům v registrech dlužníků a „nálepky“ nedůvěryhodného klienta. Co může nastat při nesplácení úvěrů a jak vystoupit z bludného kruhu?

Nepřehlížejte upomínky od věřitelů

Věřitelé si své pohledávky pečlivě hlídají a nestane se, že by na vás při nesplácení zapomněli. Jako první vám zašlou písemnost, v níž vás upozorňují, že jste neuhradili splátku včas. Naúčtovat vám mohou smluvní pokutu nebo sankci, která však nesmí být vyšší než 0,1 procenta denně z částky, v níž jste v prodlení. V případě, že jste nezaplatili jednu splátku po dobu delší než dva měsíce nebo jste nesplatili více než dvě splátky, může věřitel úvěr zesplatnit nebo ho předat inkasní agentuře.


Co znamená „zesplatnění půjčky“?

Zesplatnění úvěru je pro věřitele nejkrajnějším řešením a přistupují k němu tehdy, když nereagujete na upomínky, nezřídili jste si nový splátkový kalendář a přestali jste úvěr zcela splácet. Zesplatněním úvěru prohlásí věřitel dluh za splatný a dlužnou částku vymáhá přes exekutora. Zesplatnění půjčky musí být vždy uvedeno v obchodních podmínkách smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Před věřiteli se neschováte

Nesplácení úvěru má negativní dopad na váš život. Předejděte exekučnímu řízení a vyjednejte s věřiteli nový splátkový kalendář. Projevte ochotu úvěr splatit – věřitelé na nové podmínky obvykle přistoupí. Řešte své finanční problémy s věřiteli již tehdy, jakmile si nebudete jisti, zda zvládnete splácet úvěr ve smluvených splátkách. Vyhnete se problémům s exekucí a ztrátě majetku.

Zhodnoťte své příjmy a výdaje

Mějte přehled o všech svých příjmech a výdajích. Shrňte své měsíční výdaje a porovnejte je s příjmy. Pokud je výdajová stránka vyšší a zatěžuje váš rodinný rozpočet, zkuste si o úspoře peněz promluvit s finančním poradcem, zajistěte si další příjem nebo odprodejte nepotřebný majetek. Naopak se vyvarujte dalšímu zadlužování, protože ve své špatné finanční situaci získáte půjčku za nevýhodných podmínek.

Nejkrajnější řešení – osobní bankrot

Ne vždy musí nesplácení závazků vyústit v exekuci. Ochrání vás před ní vyhlášení osobního bankrotu. Podmínkou je, abyste měli závazky u minimálně dvou věřitelů a zvládli během pěti let splatit třicet procent všech svých závazků. Po celou dobu si musíte vystačit se životním minimem. Všechny příjmy převyšující tento základ poplynou na úhradu závazků.