Jak zažádat o podporu v nezaměstnanosti

Životní cesty jsou nevyzpytatelné a ze dne na den můžete přijít o zaměstnání, na kterém jste finančně závislí. To může znamenat pohromu pro Váš rodinný rozpočet, zvlášť pokud jste živiteli rodiny.

20. srpna 2017

Jakmile skončíte v zaměstnání a nemáte možnost přestoupit do nové práce, zaregistrujte se na úřadu práce a požádejte o podporu v nezaměstnanosti. Poradíme Vám, jak na to.


Výhody evidence na ÚP

Evidence na úřadu práce není žádnou ostudou a neznamená to, že jste pro společnost méněcenní. Zatímco si budete hledat novou práci, stát za Vás bude platit zdravotní pojištění a doba na ÚP se Vám započítá do doby sociálního pojištění. Za určitých podmínek Vám vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti a výrazně zvýšíte své šance na trhu práce.

Zaevidujte se na ÚP do 3 dnů

Po ukončení zaměstnaneckého poměru se dostavte na ÚP do tří dnů. Do evidence uchazečů o zaměstnání budete zařazeni od následujícího dne, kdy jste přišli o práci. Nejde o žádný složitý proces. Zaregistrujete se, vyplníte potřebné dokumenty a domluvíte si s pracovníkem úřadu další schůzku. V případě, že se na ÚP přihlásíte po třídenní lhůtě, počítá se evidence na úřadu práce od data, kdy jste se dostavili. Za vzniklé mezidobí musíte pojišťovně doplatit zdravotní pojištění.

Jaké doklady budete potřebovat?

Až se půjdete registrovat na ÚP, vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti s trvalým bydlištěm, dokument o nejvyšším dosaženém vzdělání, potvrzení o ukončení pracovního poměru a zápočtový list o potvrzení průměrné výše měsíčního výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění. Na ÚP podejte žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti. Tiskopisy naleznete na internetu nebo přímo na úřadu práce.

Kdo má nárok na podporu?

Nárok na podporu Vám vzniká za splnění určitých podmínek. Musíte se zaregistrovat na ÚP, účastnit se minimálně 12 měsíců sociálního pojištění a aktivně si hledat práci. Pokud jste v práci obdrželi odstupné, odchodné nebo odbytné, podporu v nezaměstnanosti dostanete po skončení čerpání. Podpora v nezaměstnanosti se Vám v tomto případě nekrátí.

Jaká je délka podpory?

Co se týče délky podpory v nezaměstnanosti, lidé do 50 let čerpají podporu po dobu 5 měsíců, lidé od 55 do 55 let po dobu 8 měsíců a lidé nad 55 let po dobu 11 měsíců. První dva měsíce pobírají 65 % průměrného čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání, maximálně však 0,58 násobek průměrné mzdy v ČR. Následující dva měsíce dosahuje podpora v nezaměstnanosti 50 % minulého výdělku a po zbytek doby 45 %.