Finanční pojmy: Rozhodčí doložka, Úrok, RPSN, SMS půjčka, Směnka

Nejsou vám úplně jasné některé pojmy z oblasti financí? Nevadí, zde máte některé z nich objasněny.

7. ledna 2016

Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka dodává pravomoc soukromým rozhodcům místo obecných soudů. Uvádí se ve smlouvě a s jejím souhlasem se vzdáváte soudní ochrany při rozhodování případných sporů, které z uzavřené smlouvy mohou vyplynout. Soukromý rozhodce ale nemusí být nestranný. Rozhodčí doložka musí být v případě spotřebitelských smluv uzavřena zvlášť.


Úrok

Jedná se o finanční odměnu za to, že je věřitel ochotný půjčit klientovi peníze. Dlužník tedy půjčenou částku vrátí ve stanoveném čase, a ještě navíc k ní zaplatí určité procento, což je úrok. Toto navýšení může být různé, podle typu půjčky a společnosti. Úrok slouží k tomu, aby motivoval věřitele k půjčení peněz, a zároveň dlužníka k tomu, aby si nepůjčoval zbytečně, ale pouze v závažných případech a nezbytně nutné částky.

RPSN

RPSN pomůže vyhodnotit, jak moc je půjčka výhodná či nevýhodná. Slouží také k jednoduchému porovnání jednotlivých nabídek různých institucí. Jedná se o roční procentuální sazbu nákladů, zahrnujte tedy v souhrnu kompletně všechny náklady, které jsou s daným úvěrem spojené. Mohou to být všechny možné poplatky, úroky, a také pojištění.

SMS půjčka

SMS půjčka e krátkodobá půjčka s rychlým vyřízením bez docházení na pobočku, někdy je také nazývána „půjčka před výplatou“. Poskytována je nebankovními společnostmi v nízkých částkách, obvykle do 5 000 Kč, a s krátkou splatností, většinou 30 dní. Některé společnosti ale tímto způsobem půjčí i více peněz. Tento mikroúvěr využívají především lidé, kteří nemohou dokládat svůj příjem nebo mají záznam v registru dlužníků. Obejde se bez zbytečné administrativy a k odeslání žádosti stačí poslat SMS v určitém znění nebo vyplnit online formulář.

Směnka

Směnka je úvěrový cenný papír, se kterým se dá obchodovat. Prostřednictvím tohoto papíru se jeho výstavce zavazuje, že uhradí osobě na směnce uvedené směnečnou sumu, a to ve stanovené době. Směnka může sloužit k zajištění finančních závazků, k platbě, k ručení, k získání hotovosti nebo úvěru. Musí obsahovat zákonem stanovené údaje, konkrétní forma dána není. Z údajů vyplývá dlužnický závazek a díky tomu má majitel směnky právo požadovat stanovenou částku ve stanovenou dobu.