Dluhy a manželství

Již od minulého roku platí řada nových právních norem, mezi nimiž figuruje i novinka v podobě exekuce na společné jmění pro dluhy, jež vznikly během manželství, ale i před ním.

Aktualizováno 2.5.2024

Co pro vás novelizace znamená a o čem byste měli vědět?

Dluhy vzniklé před sňatkem

Díky novelizaci zákona je v současné době možné uvalit exekuci na společné jmění manželů, a to i v takových případech, kdy dluhy vznikly ještě před uzavřením manželství. Naštěstí existuje možnost, jak se této situaci vyhnout – druhý z manželů by v takovém případě musel věřiteli prokázat, že k dluhům došlo proti jeho vůli. Podmínkou je, že o tomto faktu musí věřitele uvědomit neprodleně poté, co se o dluhu svého partnera dozvěděl.


Dluhy po smrti manžela/manželky

Pokud dojde k úmrtí jednoho z manželů, spadá odpovědnost za dluhy na pozůstalého. Skutečnost se nemění ani tehdy, pokud manželé neměli stejný majetek či uzavřeli předmanželskou smlouvu. Je ale možné odmítnout dědictví, což ale může znamenat, že přijdete o dům, automobil nebo další majetek, který je součástí dědictví.

Předmanželská smlouva

Mnoho lidí si myslí, že řešením a jakousi ochranou může být předmanželská smlouva. A jednu stranu je to pravda, ovšem jen částečná. I předmanželská smlouva má své omezení, zvláště pokud jde o dluhy. Pokud dluh již existuje, nesmí předmanželská smlouva omezit jeho uspokojení.Zajímá vás více z oblasti financí a půjček? Doporučujeme navštívit stránky Univerzální-Půjčka.cz.